(863) 449-7891

208 South Main St.

Lake Placid, Fl. 33853